ΚΥΚΛΟΙ

Δύο είδη κύκλων που χρησιμοποιούμε συχνά στα σχέδια τσάντας είναι ο κύκλος με άριχτα και ο κύκλος με ποδαράκια που δημιουργεί ακτίνες.

Καλό είναι να έχουμε κάποια εμπειρία στο βελονάκι για να ασχοληθούμε με τους κύκλους, δεν είναι κάτι εύκολο και χρειάζεται κατανόηση στο πως γίνονται οι αυξήσεις και πολύ εξάσκηση. Πρέπει να έχει συνηθίσει το μάτι μας να «διαβάζει» το πλέκτό και να ξεχωρίζει καλά τους πόντους, δεν το συνιστώ σε τελείως αρχάριους γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να απογοητευτούν.

Οι οδηγίες που σας δίνω για τους κύκλους είναι συνοπτικές, μια υπενθύμιση σε άτομα που γνωρίζουν τα βάσικά.

 

Κύκλος με άριχτα 

Ξεκινώ με την μαγική θηλιά ή πλέκω 4 αλυσιδάκια στον αέρα και σχηματίζω ένα δακτυλίδι μπαίνοντας στο πρώτο αλυσιδάκι και πλέκοντας ένα βουβό.

Προσοχή: κάθε κύκλος ξεκινά με 1 αλυσιδάκι στον αέρα και κλείνει με ένα βουβό και έχει 8 παραπάνω άριχτα από τον προηγούμενο.

1ος κύκλος: 8 άριχτα μέσα στο δακτυλίδι

2ος κύκλος: 2 άριχτα σε κάθε θηλιά του κάτω κύκλου και έχω 16 θηλιές

3ος κύκλος: 2 άριχτα στην πρώτη θηλιά, 1 άριχτο στην επόμενη,  συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος του κύκλου και έχω 24 θηλιές

4ος κύκλος: 2 άριχτα στην πρώτη θηλιά, 2 άριχτα στις επόμενες δύο, συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος του κύκλου και έχω 32 θηλιές

 5ος κύκλος: 2 άριχτα στην πρώτη θηλιά, 3 άριχτα στις επόμενες τρεις, συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος του κύκλου και έχω 40 θηλιές

Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσω στην επιθυμητή διάμετρο.

 

Προσοχή: Αν ο κύκλος μου μαζεύει και δείχνει σαν σκουφάκι πρέπει να χρησιμοποιήσω μεγαλύτερο νούμερο βελονάκι, αν και πάλι δεν είναι επίπεδος μπορώ να δοκιμάσω ξεκινώντας με 9 ή και δέκα άριχτα στο αρχικό δακτυλίδι. Αν ο κύκλος ξεχειλώνει δοκιμάζω με μικρότερο νούμερο βελονάκι ή ξεκινώ με 7 άριχτα στο αρχικό δακτυλίδι.

Αν δεν θέλω ο κύκλος μου να κάνει γωνίες δεν πλέκω τις αυξήσεις την μια πάνω από την άλλη αλλα σε κάποιους κύκλους τις μετακινώ δεξιά ή αρίστερά ή στη μέση του κομματιού μεταξύ των δυο αυξήσεων του κάτω κύκλου, το ίδιο το πλεκτό θα σας οδηγήσει!

Κύκλος με ακτίνες

Ξεκινώ με την μαγική θηλιά ή πλέκω 4 αλυσιδάκια στον αέρα και σχηματίζω ένα δακτυλίδι μπαίνοντας στο πρώτο αλυσιδάκι και πλέκοντας ένα βουβό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κάθε κύκλος ξεκινάει με 3 αλυσιδάκια στον αέρα που ισοδυναμούν με ένα ποδαράκι και κλείνει με ένα βουβό στο 3ο από τα τρία αρχικά αλυσιδάκια.

 Για να πλέξω το ανάγλυφο ποδαράκι (fpdc) μπαίνω στο ποδαράκι της κάτω σειράς, από μπροστά προς τα πίσω. (Δείτε σχεδιάγραμμα παρακάτω).

ανάγλυφο ποδαράκι (fpdc)

 

1ος κύκλος: 3 αλυσιδάκια στον αέρα και 11 ποδαράκια μέσα στο δακτυλίδι (φωτ.1)

2ος κύκλος: 3 αλυσιδάκια στον αέρα, μπαίνω στο ακριβώς από κάτω ποδαράκι και πλέκω ένα ανάγλυφο ποδαράκι, 1 ποδαράκι στον διπλανό πόντο, 1 ανάγλυφο κ.ο.κ. Τελειώνοντας τον γύρο έχω 12 κανονικά ποδαράκια και 12 ανάγλυφα (φωτ. 2, 3, 4)

1
2
3
4
5

3ος κύκλος: 3 αλυσιδάκια στον αέρα, 1 ανάγλυφο ποδαράκι μπαίνοντας στο ανάγλυφο ποδαράκι του κάτω κύκλου (φωτ. 5), 2 ποδαράκια, 1 ανάγλυφο κ.ο.κ. και τελειώνω με ένα ποδαράκι μπαίνοντας στο ίδιο σημείο με τα τρία αρχικά αλυσιδάκια (24 κανονικά και 12 ανάγλυφα).

4ος κύκλος:  3 αλυσιδάκια στον αέρα, 2 ποδαράκια, 1 ανάγλυφο ποδαράκι πάνω στο ανάγλυφο του κάτω κύκλου, 3 ποδαράκια, 1 ανάγλυφο, 3 ποδαράκια, 1 ανάγλυφο κ.ο.κ. και τελειώνω με  1 ανάγλυφο ποδαράκι.

 Κάθε γύρος έχει 12 ανάγλυφα ποδαράκια (που σχηματίζουν τις ακτίνες του κύκλου) και 12 κανονικά ποδαράκια περισσότερα από τον προηγούμενο γύρο ( είναι οι απαραίτητες αυξήσεις). Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο πλέκοντας όσους γύρους χρειάζομαι για να έχω ένα κύκλο με την επιθυμητή διάμετρο.

Αν θέλετε να εκτυπώσετε:

κύκλος με ακτίνες

Κύκλος με άριχτα