Εσωτερική επένδυση ολόσωμη (σώμα και καπάκι), κατάλληλη για την baguette bag.